تعمیر گیربکس اتوماتیک هیوندا و کیا

تعمیر گیربکس اتوماتیک هیوندا و کیا

تعمیر گیربکس اتوماتیک مبحث تخصصی است و عموما شاهد هستیم که بسیاری از رانندگان از چگونگی عملکرد گیربکس اتومبیل خود بعد از تعمیرات ناراضی هستند و این مهم به این دلیل است که در انتخاب تعمیرگاه دقت لازم را نداشته اند. تعمیرگاه تخصصی amotors به صورت تخصصی بر روی تعمیرات گیربکس های استفاده شده در خودروهای تویوتا و کیا و هیوندای فعالیت دارد.
اصولا بحث عیب یابی و تعیین محل دقیق عیب مرحله اول تعمیرات گیربکس است. این مرکز دستگاه های تخصصی برای این کار را تهیه کرده که شامل تستر های سیمولاتوری و دستگاه های دیاگنوسیس گیریکس می باشد. طبق متود روز فشار روغن گیربکس در تمامی کانال های تغذیه تست می شود و خودرو در تعمیرگاه به حالت تست جاده در می آید و بررسی های لازم بر روی آن صورت می پذیرد.
اورهال اساسی گیربکس های اتوماتیک موضوعی است که در سال های اخیر که خودروها عمر استاندارد خود را گذرانده اند بسیار مهم شده، به این دلیل که اجزاء داخلی گیربکس ها تشکیل دهنده بخش های عملگر مانند کلاچ های OD,UD,DIRECT,REVERSE و ترمز های 2ND,32 از دیسک های خاصی بهره می برند که مصرفی هستند و با کارکرد گیربکس و ساییدگی، نازک شده و عملکرد گیربکس دچار نقص می گردد. ما در این مرکز این فرایند را برای شما به صورت تخصصی انجام خواهیم داد.

تعمیر گیربکس اتوماتیک هیوندا و کیا

عمر گیربکس اتوماتیک تویوتا لکسوس هیوندای کیا

سرویس روغن گیربکس بحث گرم این روزها می باشد انواع اقسام روغن و نظزیه ها در ایران ظاهر گشته که عموما جنبه سود آوری برای برخی شده است. از کجا بفهمیم چه کسی درست می گوید؟ تنها مرجع اصلی و درست، خود کمپانی سازنده می باشد، طبق اصول کمپانی ها برای خودروهای هیوندای و کیا روغن اولیه باید بعد از 60/000 کیلوتر تعویض گردد، بعد از آن باید در نظر داشته باشید که روغن های اصلی موجود در بازار ایران کیفیت کارکرد بیش از 30/000 کیلومتر را ندارند و باید بعد از این تاریخ تعویض گردند. برای خودروهای تویوتا و لکسوس کیلومتر اولیه 100/000 کیلومتر است.